Çevre Politikamız

Karot Nedir?

Zemin, beton, asfalt gibi yapımlardan, özel aygıt (karotiyer) ile alınan silindirik örnek.Betonarme elemanlarda oluşturulmak istenen boşluklar için 25 mm den 250 mm çapına kadar titreşimsiz olarak delik açılması yöntemidir.

Bu yöntem için elmas uçlu soketler ve karot makinesi kullanılmaktadır.Karot kelimesi İngilizce'de havuç kelimesine karşılık gelmektedir. Kavram olarak Core Drill olarak adlandırılır.

İlk karot alma makinesi 1864’de İsviçre’li bir mühendis tarafından yapılırken, bugünkü sondaj makinelerinin çalışma prensibini ortaya koyan ilk karot alma makinesi İsveç’li maden mühendisi Craelius tarafından 1885 yılında yapılmıştır.

Bu makine ile, betonu silindir şeklinde delerek, silindir içerisinde kalan ve havuca benzeyen betonu çıkartmayı başarmışlardır. Havuca benzemiş olmasından dolayı, havuç anlamına gelen, KAROT kelimesi ile adlandırılmıştır. Böylece, betonu silindir şeklinde delme işine KAROT, bu işi karot makinaları ile yapanlara da KAROTÇU ismi verilmiştir.

Silindir şeklinde betonun delinmesi, beraberinde beton binalarda ihtiyaç duyulan beton delme ve beton kesme gibi işlerinde yapılmasına olanak sağlamıştır.Örnek:... iki adet karot örneği aynı yapının kolonundan ve kirişinden alınmıştır.sağdaki resim elle dökülen kolondan alınan karot örneğini,.. resim hazır betonla dökülen kirişlerden alınan karot örneğini göstermektedir.

Aynı işçilerle dökülen bu betonların basınç dayanımları kolon betonu için 6 Mpa,kiriş örneği için 12 Mpa şeklinde çıkmıştır.

© Copyright 2019 Firma Adı Tüm hakları saklıdır
web tasarım